Trường Mầm non Vĩnh Hiền được xây dựng theo đúng Điều lệ Trường mầm non. Toàn trường có 5 phòng học, 8 phòng chức năng, hệ thống phòng học, phòng chức năng, phòng hành chính và bếp ăn đáp ứng theo yêu cầu quy định của Điều lệ Trường mầm non. Có biển tên trường, khuôn viên có tường rào bao quanh, có bếp ăn, nhà vệ sinh theo đúng quy định.